หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลสายห้วยแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย
ศาสนสถานในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว

วัดหนองหินใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดไผ่ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดหนองกระเบื้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดบ้านน้อยยอดจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว

โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
   
ประเพณีและงานประจำปี

บุญกลางบ้าน เทศน์มหาชาติ กำฟ้า กวนข้าวทิพย์ เส่อกระจาด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

กลองยาว ไทพวน
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-776-560
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10